Zamawiający
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
Tel.: 829 44 40
Faks: 829 40 12
Adres strony internetowej: www.amu.edu.pl

ZP/1707/U/19 - Usługa sprzątania i utrzymania czystości w budynkach UAM w Poznaniu - przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części
Ogłoszenie
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane pdf 165 2019-07-18
Zmiany treści ogłoszenia
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Ogłoszenie o zmianie - wysłane pdf 81 2019-07-18
Specyfikacja
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
SIWZ ZP1707U19 doc 330 2019-07-18
Załączniki do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
JEDZ część 1 xml 136 2019-07-18
JEDZ część 2 xml 136 2019-07-18
Załącznik A - Opis przedmiotu zamóienia Collegium Iuridicum Novum docx 42 2019-07-18
Załącznik B - Opis prezedmiotu zamówienia Koszarowiec i Portiernia docx 39 2019-07-18
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy część 1 doc 97 2019-07-18
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy część 2 doc 98 2019-07-18
Załącznik Nr 2 - Formularz cenowy docx 21 2019-07-18
Załącznik nr 3a - Instrukcja wypełniania JEDZ docx 54 2019-07-18
Załącznik nr 4 - oświadczenia Wykonacy o braku podstaw do wykluczenia docx 19 2019-07-18
Załącznik nr 5 - Wykaz usług doc 36 2019-07-18
Załącznik nr 6 - Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 47 2019-07-18
Załącznik nr 7 - Istotne postanowienia umowy 10.07. doc 220 2019-07-18
Zapytania do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 1-9 pdf 1778 2019-07-30
Inne dokumenty
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Informacja z otwarcia ofert doc 38 2019-08-19
Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej docx 22 2019-08-19