Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu
Armii Krajowej 7
98-200 Sieradz
Tel.: 8275426
Faks:
Adres strony internetowej: www.szpitalsieradz.pl

SZP.215-38/19 - Dostawa leków

Data publikacji: 11.12.2019, godz. 12:00


Zamawiający, działając w trybie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, informuje że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

Zadanie 1 -
126600,00 zł brutto
Zadanie 2 -
347900,00 zł brutto
Zadanie 3 -
137000,00 zł brutto
Zadanie 4 -
531880,00 zł brutto
Zadanie 5 -
17300,00 zł brutto
Zadanie 6 -
418000,00 zł brutto
Zadanie 7 -
955250,00 zł brutto
Zadanie 8 -
45300,00 zł brutto
Zadanie 9 -
395700,00 zł brutto
Zadanie 10 -
130400,00 zł brutto
Zadanie 11 -
115000,00 zł brutto
Zadanie 12 -
84700,00 zł brutto
Zadanie 13 -
448300,00 zł brutto
Zadanie 14 -
171200,00 zł brutto
Zadanie 15 -
85800,00 zł brutto
Zadanie 16 -
292900,00 zł brutto
Zadanie 17 -
116500,00 zł brutto
Zadanie 18 -
3100,00 zł brutto
Zadanie 19 -
185700,00 zł brutto
Zadanie 20 -
212600,00 zł brutto
Zadanie 21 -
10500,00 zł brutto
Zadanie 22 -
117900,00 zł brutto
Zadanie 23 -
2900,00 zł brutto
Zadanie 24 -
750800,00 zł brutto
Zadanie 25 -
9100,00 zł brutto
Zadanie 26 -
3540,00 zł brutto
Zadanie 27 -
43400,00 zł brutto
Zadanie 28 -
143900,00 zł brutto
Zadanie 29 -
31500,00 zł brutto
Zadanie 30 -
211200,00 zł brutto
Zadanie 31 -
14600,00 zł brutto
Zadanie 32 -
6200,00 zł brutto
Zadanie 33 -
22500,00 zł brutto
Zadanie 34 -
7000,00 zł brutto
Zadanie 35 -
42500,00 zł brutto
Zadanie 36 -
199700,00 zł brutto
Zadanie 37 -
39300,00 zł brutto
Zadanie 38 -
26800,00 zł brutto
Zadanie 39 -
14500,00 zł brutto
Zadanie 40 -
3200,00 zł brutto
Zadanie 41 -
15860,00 zł brutto
Zadanie 42 -
220500,00 zł brutto
Zadanie 43 -
5100,00 zł brutto
Zadanie 44 -
23900,00 zł brutto
Zadanie 45 -
3000,00 zł brutto
Zadanie 46 -
135600,00 zł brutto
Zadanie 47 -
6150,00 zł brutto
Zadanie 48 -
189150,00 zł brutto
Zadanie 49 -
21850,00 zł brutto
Zadanie 50 -
56250,00 zł brutto
Zadanie 51 -
2000,00 zł brutto
Zadanie 52 -
8100,00 zł brutto
Zadanie 53 -
103680,00 zł brutto
Zadanie 54 -
83700,00 zł brutto
Zadanie 55 -
148000,00 zł brutto
Zadanie 56 -
6700,00 zł brutto
Zadanie 57 -
4000,00 zł brutto
Zadanie 58 -
10200,00 zł brutto
Zadanie 59 -
12700,00 zł brutto
Ogłoszenie
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
2019-OJS222-543934-pl pdf 942 2019-11-18
Zmiany treści ogłoszenia
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
zmiana ogloszenia pdf 75 2019-11-29
Specyfikacja
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 76 2019-11-18
Załączniki do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Zalacznik nr 2 - Charakterystyka przedmiotu zamówienia - Aktualny xls 510 2019-11-25
Zalacznik nr 4- umowa leki-aktualna docx 25 2019-11-25
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 28 2019-11-18
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 78 2019-11-18
Wykaz części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom doc 26 2019-11-18
Zalacznik nr 2 - Charakterystyka przedmiotu zamówienia xls 508 2019-11-18
Zalacznik nr 4- umowa leki docx 24 2019-11-18
Załacznik nr 3 - Formularz oferty docx 20 2019-11-18
Zapytania do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 2023 2019-11-25
Inne dokumenty
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Informacja z otwarcia ofert doc 76 2019-12-13