Zamawiający
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
M. Skłodowskiej-Curie 24a
15-276 Białystok
Tel.: 831 83 88
Faks:
Adres strony internetowej: www.uskwb.pl

16/SZ/2019 - Dostawa sprzętu do zabiegów elektrofizjologicznych i zabiegów krioablacji oraz zestawów do usuwania elektrod endokawitarnych do Kliniki Kardiologii USK w Białymstoku
Specyfikacja
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 63 2019-09-23
Załączniki do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej docx 14 2019-09-23
Jednolity europejski dokument zamówienia docx 38 2019-09-23
Szczegółowy opis zamówienia doc 82 2019-09-23
wzory umów dostawy, depozytu i użyczenia zał. 5 docx 55 2019-09-23
Wzór oferty na dostawy docx 20 2019-09-23
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów docx 27 2019-09-23
Zapytania do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
odpowiedzi na pytania i przesunięcie terminu doc 174 2019-10-10
Inne dokumenty
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
informacja z otwarcia ofert docx 20 2019-11-04
ogloszenie o zam docx 26 2019-09-23
ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej doc 45 2019-11-19
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia docx 15 2019-10-15
Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia- zal. 6a i 6b docx 14 2019-09-23