Zamawiający
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
M. Skłodowskiej-Curie 24a
15-276 Białystok
Tel.: 831 83 88
Faks:
Adres strony internetowej: www.uskwb.pl

16/SZ/2019 - Dostawa sprzętu do zabiegów elektrofizjologicznych i zabiegów krioablacji oraz zestawów do usuwania elektrod endokawitarnych do Kliniki Kardiologii USK w Białymstoku

Informacje o zamówieniu
Dostawa sprzętu do zabiegów elektrofizjologicznych i zabiegów krioablacji oraz zestawów do usuwania elektrod endokawitarnych do Kliniki Kardiologii USK w Białymstoku
16/SZ/2019
Przetarg nieograniczony
Dostawy
2019-11-04 10:00:00
2019-11-04 10:15:00
2020-01-02

: 2019-09-23 09:05:07
: Czaczkowska Renata