Zamawiający
Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie
ul. Garncarska 11
31-115 Kraków
Tel.: +48126348282
Faks:
Adres strony internetowej: www.krakow.nio.gov.pl

ZP-271-31/23 - Dostawa artykułów biurowych i papierniczych

Data publikacji: 29.05.2023, godz. 09:00


Zamawiający, działając w trybie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, informuje że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

Zadanie 1 -
28809,21 zł brutto
Zadanie 2 -
78741,16 zł brutto
Zadanie 3 -
11303,38 zł brutto
Zadanie 4 -
2480,34 zł brutto
Zadanie 5 -
9926,10 zł brutto
Ogłoszenie
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 45 2023-05-17
Zmiany treści ogłoszenia
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf 39 2023-05-24
Specyfikacja
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Specyfikacja Warunków Zamówienia (po zmianie 2) pdf 371 2023-05-17
Załączniki do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Formularz ofertowy i asortymentowo-cenowy - załącznik nr 1 i 1a do SWZ (po zmianie 2) xls 93 2023-05-17
Oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji - załącznik nr 4 do SWZ docx 21 2023-05-17
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania - załącznik nr 2 do SWZ doc 24 2023-05-17
Wzór umowy - załącznik nr 3 do SWZ pdf 212 2023-05-17
Zmiany specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Zawiadomienie o zmianie treści SWZ pdf 197 2023-05-24
Zapytania do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Wyjaśnienie treści SWZ pdf 202 2023-05-19
Inne dokumenty
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Informacja z otwarcia ofert pdf 211 2023-05-29