Zamawiający
Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie
ul. Garncarska 11
31-115 Kraków
Tel.: +48126348282
Faks:
Adres strony internetowej: www.krakow.nio.gov.pl

ZP-271-31/23 - Dostawa artykułów biurowych i papierniczych
Zgłoś udział w postępowaniu

Informacje o zamówieniu
Dostawa artykułów biurowych i papierniczych
ZP-271-31/23
Tryb podstawowy bez negocjacji
Dostawy
2023-05-29 09:00:00
2023-05-29 09:30:00
2023-06-27

: 2023-05-17 15:38:40
: Bożek Radosław