Zamawiający
Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie
Garncarska 11
31-115 Kraków
Tel.: +48126348282
Faks: +48124231565
Adres strony internetowej: www.onkologia.krakow.pl

Roboty budowlane
Brak ogłoszeń
Dostawy
Sygnatura Temat Termin składania
ZP-271-31/19 Dostawa medycznych wyrobów jednorazowego użytku (II) 2019-05-21 09:00:00
ZP-271-33/19 Dostawa odczynników 2019-05-23 09:00:00
ZP-271-28/19 Dostawa radiofarmaceutyków 2019-06-11 09:00:00
ZP-271-34/19 Dzierżawa analizatora immunochemicznego wraz z dostawą odczynników i materiałów zużywalnych 2019-06-24 09:00:00
ZP-271-39/19 Zakup energii elektrycznej 2019-07-15 09:00:00
Usługi
Sygnatura Temat Termin składania
ZP-271-25/19 Przeglądy aparatury medycznej 2019-05-16 09:00:00