Zamawiający
Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie
ul. Garncarska 11
31-115 Kraków
Tel.: +48126348282
Faks:
Adres strony internetowej: www.krakow.nio.gov.pl

Roboty budowlane
Brak ogłoszeń
Usługi
Sygnatura Temat Termin składania
ZP-271-25/24 Obsługa serwisowa aparatu AnyScan SC oraz tomografów Lightspeed, Somatom 14.05.2024
10:00:00