Zamawiający
Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie
ul. Garncarska 11
31-115 Kraków
Tel.: +48126348282
Faks:
Adres strony internetowej: www.nio-krakow.pl

Roboty budowlane
Sygnatura Temat Termin składania
ZP-271-38/22 Dostosowanie pomieszczeń dla Breast Cancer Unit 04.10.2022
11:00:00
Dostawy
Sygnatura Temat Termin składania
ZP-271-41/22 Dostawa tomografu komputerowego wraz z doposażeniem oraz adaptacją pomieszczeń 17.10.2022
10:00:00
ZO-1/22 Dostawa głowicy liniowej L55 kompatybilnej z aparatem USG Arietta V 70A 29.09.2022
10:00:00
ZP-271-42/22 Dostawa akceleratora medycznego 28.09.2022
11:00:00
ZP-271-43/22 Dostawa leków 21.09.2022
10:00:00
ZP-271-37/22 Dostawa aparatów do znieczulania oraz pomp infuzyjnych 20.09.2022
11:00:00
ZP-271-33/22 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego oraz pojemników i worków na odpady medyczne 01.08.2022
11:00:00
ZP-271-28/22 Dostawa odczynników 15.07.2022
11:00:00
Usługi
Sygnatura Temat Termin składania
ZO-2/22 Usługa przeprowadzenia audytu bezpieczeństwa 29.09.2022
09:00:00