Zamawiający
Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie
ul. Garncarska 11
31-115 Kraków
Tel.: +48126348282
Faks:
Adres strony internetowej: www.nio-krakow.pl

Roboty budowlane
Sygnatura Temat Termin składania
ZP-271-19/22 Rozbudowa instalacji gazów medycznych wraz z doprowadzeniem do sal chorych w związku z COVID-19 05.07.2022
10:00:00
Usługi
Brak ogłoszeń