Zamawiający
Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie
Garncarska 11
31-115 Kraków
Tel.: +48126348282
Faks: +48124231565
Adres strony internetowej: www.onkologia.krakow.pl

Roboty budowlane
Brak ogłoszeń
Dostawy
Sygnatura Temat Termin składania
ZP-271-17/19 Dostawa produktu leczniczego z programu lekowego 2019-03-04 09:00:00
ZP-271-12/19 Dostawa odczynników 2019-03-22 09:00:00
ZP-271-16/19 Dostawa produktu leczniczego: lek cytostatyczny Fulvestrant 2019-03-22 12:00:00
Usługi
Brak ogłoszeń