Zamawiający
Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie
ul. Garncarska 11
31-115 Kraków
Tel.: +48126348282
Faks:
Adres strony internetowej: www.krakow.nio.gov.pl

Roboty budowlane
Dostawy
Sygnatura Temat Termin składania
ZP-271-59/23 Dostawa wkładów do wstrzykiwacza 20.09.2023
10:00:00
ZO-13/23 Dostawa mebli medycznych i niemedycznych 07.09.2023
08:00:00
ZP-271-42/23 Dostawa akceleratora medycznego 05.09.2023
10:00:00
ZP-271-45/23 Dzierżawa analizatorów i wirówek laboratoryjnych wraz z dostawą odczynników i materiałów zużywalnych 30.08.2023
11:00:00
ZP-271-53/23 Dostawa sprzętu komputerowego 21.08.2023
10:00:00
ZP-271-38/23 Dostawa aparatu HDR z koniecznym wyposażeniem 17.08.2023
10:00:00
ZO-12/23 Dostawa mebli medycznych i niemedycznych 17.08.2023
10:00:00
ZP-271-46/23 Dostawa energii elektrycznej 10.08.2023
10:00:00
ZP-271-52/23 Dostawa włókniny 10.08.2023
10:00:00
ZP-271-50/23 Dostawa odczynników 09.08.2023
10:00:00
Poprzednie Następne