Zamawiający
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
M. Skłodowskiej-Curie 24a
15-276 Białystok
Tel.: 831 83 88
Faks:
Adres strony internetowej: www.uskwb.pl

133/2020 - Dostawa stymulatorów serca i sprzętu do ablacji

Data publikacji: 23.02.2021, godz. 12:00


Zamawiający, działając w trybie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, informuje że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

Zadanie 1 -
877824,00 zł brutto
Zadanie 2 -
209574,00 zł brutto
Zadanie 3 -
75384,00 zł brutto
Zadanie 4 -
859680,00 zł brutto
Specyfikacja
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 60 2021-01-04
Załączniki do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24 2021-01-04
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 58 2021-01-04
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 19 2021-01-04
Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia 2 doc 18 2021-01-04
Wzór oferty XLS - wymagane dokumenty xls 90 2021-01-04
Wzór umowy docx 37 2021-01-04
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 25 2021-01-04
Inne dokumenty
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Informacja z otwarcia ofert doc 21 2021-02-23
zmiana ogłoszenia nr 3 133 pdf 66 2021-02-19
Modyfikacja treści SIWZ i zmiana terminu składania ofert 15.02 docx 14 2021-02-15
Poprawiony wzór oferty 15.02 - w zakresie pakietu 2 xls 90 2021-02-15
zmiana ogłoszenia nr 2 133 pdf 66 2021-02-12
Zapytania i zmiana trminu składania ofert 133 docx 18 2021-02-08
zmiana ogłoszenia nr 1 133 pdf 66 2021-02-05
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 20 2021-02-01
Załącznik nr 1.1 Parametry techniczne xlsx 29 2021-01-05
Ogoszenie 133 pdf 152 2021-01-04