Zamawiający
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
M. Skłodowskiej-Curie 24a
15-276 Białystok
Tel.: 831 83 88
Faks:
Adres strony internetowej: www.uskwb.pl

122/2020 - Dostawa odczynników do posiadanych analizatorów

Data publikacji: 28.01.2021, godz. 12:00


Zamawiający, działając w trybie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, informuje że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

Zadanie 1 -
22170,97 zł brutto
Zadanie 2 -
100050,38 zł brutto
Zadanie 3 -
84832,50 zł brutto
Zadanie 4 -
271481,76 zł brutto
Zadanie 5 -
209328,00 zł brutto
Zadanie 6 -
210665,32 zł brutto
Zadanie 7 -
98007,07 zł brutto
Zadanie 8 -
179581,42 zł brutto
Zadanie 9 -
225870,00 zł brutto
Zadanie 10 -
116009,28 zł brutto
Zadanie 11 -
100915,20 zł brutto
Ogłoszenie
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
ogłoszenie o zamówieniu 122-2020 pdf 258 2020-12-28
Specyfikacja
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
122-2020 SIWZ docx 67 2020-12-28
Załączniki do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
122-2020 formularz cenowy xls 280 2020-12-28
122-2020 wzór umowy docx 61 2020-12-28
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24 2020-12-28
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 58 2020-12-28
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 19 2020-12-28
Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia 2 doc 18 2020-12-28
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 25 2020-12-28
Inne dokumenty
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
122-2020 informacja z otwarcia ofert docx 23 2021-01-29
122-2020 pytania docx 24 2021-01-21