Zamawiający
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
M. Skłodowskiej-Curie 24a
15-276 Białystok
Tel.: 831 83 88
Faks:
Adres strony internetowej: www.uskwb.pl

122/2020 - Dostawa odczynników do posiadanych analizatorów

Informacje o zamówieniu
Dostawa odczynników do posiadanych analizatorów
122/2020
Przetarg nieograniczony
Dostawy
2021-01-28 12:00:00
2021-01-28 12:15:00
2021-03-28

: 2020-12-28 10:27:05
: Laszkiewicz Ewelina