Zamawiający
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
M. Skłodowskiej-Curie 24a
15-276 Białystok
Tel.: 831 83 88
Faks:
Adres strony internetowej: www.uskwb.pl

22/2019 - Dostawa leków

Data publikacji: 11.04.2019, godz. 11:00


Zamawiający, działając w trybie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, informuje że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

Zadanie 1 -
1641669,00 zł brutto
Zadanie 2 -
3000000,00 zł brutto
Zadanie 3 -
655560,00 zł brutto
Zadanie 4 -
884520,00 zł brutto
Zadanie 5 -
795250,00 zł brutto
Specyfikacja
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 63 2019-03-25
Załączniki do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 23 2019-03-25
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 58 2019-03-25
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 19 2019-03-25
Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia 2 doc 18 2019-03-25
Wzór oferty XLS - inne dokumenty xls 109 2019-03-25
wzór umowy docx 29 2019-03-25
Inne dokumenty
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
ogłoszenie o sprostowaniu pdf 66 2019-04-10
wyjasnienia docx 19 2019-04-08
Zmiana terminu składania ofert doc 59 2019-04-08
ogłoszenie o zamówieniu pdf 167 2019-03-28