Zamawiający
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
M. Skłodowskiej-Curie 24a
15-276 Białystok
Tel.: 831 83 88
Faks:
Adres strony internetowej: www.uskwb.pl

22/2019 - Dostawa leków

Informacje o zamówieniu
Dostawa leków
22/2019
Przetarg nieograniczony
Dostawy
2019-04-11 11:00:00
2019-04-11 11:15:00
2019-06-09

: 2019-03-28 12:42:08
: Laszkiewicz Ewelina