Zamawiający
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
M. Skłodowskiej-Curie 24a
15-276 Białystok
Tel.: 831 83 88
Faks:
Adres strony internetowej: www.uskwb.pl

14/SZ/2020/RPO - Dostawa przyłózkowego aparatu rentgenowskiego oraz systemu pozaustrojowego wspomagania czynności wątroby do Kliniki Chorób zakaźnych i Hepatologii USK w Białymstoku, ul. Żurawia 14. Łącznie 2 pakiety.

Data publikacji: 15.07.2020, godz. 10:00


Zamawiający, działając w trybie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, informuje że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

Zadanie 1 -
500000,00 zł brutto
Zadanie 2 -
160000,00 zł brutto
Specyfikacja
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 104 2020-06-26
Załączniki do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
14-2020 Załącznik nr 1 - Formularz cenowy docx 60 2020-06-26
14-2020 Załącznik nr 1.1 - Załącznik do formularza cenowego docx 82 2020-06-26
14-2020 Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy doc 127 2020-06-26
grupa kapitałowa docx 57 2020-06-26
Jedz - Załącznik nr 3 docx 81 2020-06-26
wzór umowy do pakietu nr 3 docx 117 2020-06-26
Zalącznik 6a docx 57 2020-06-26
Załącznik 6b docx 56 2020-06-26
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów docx 58 2020-06-26
Inne dokumenty
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty docx 59 2020-08-11
Informacja z otwarcia ofert doc 60 2020-07-15
przesunięcie terminu publikacja unijna docx 15 2020-07-07
odpowiedzi na pytania oraz zmiana terminu doc 125 2020-07-06
ogłoszenie o zamówieniu docx 62 2020-06-26