Zamawiający
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
M. Skłodowskiej-Curie 24a
15-276 Białystok
Tel.: 831 83 88
Faks:
Adres strony internetowej: www.uskwb.pl

14/SZ/2020/RPO - Dostawa przyłózkowego aparatu rentgenowskiego oraz systemu pozaustrojowego wspomagania czynności wątroby do Kliniki Chorób zakaźnych i Hepatologii USK w Białymstoku, ul. Żurawia 14. Łącznie 2 pakiety.

Informacje o zamówieniu
Dostawa przyłózkowego aparatu rentgenowskiego oraz systemu pozaustrojowego wspomagania czynności wątroby do Kliniki Chorób zakaźnych i Hepatologii USK w Białymstoku, ul. Żurawia 14. Łącznie 2 pakiety.
14/SZ/2020/RPO
Przetarg nieograniczony
Dostawy
2020-07-15 10:00:00
2020-07-15 12:30:00
2020-09-12

: 2020-06-26 10:05:11
: Czaczkowska Renata