Zamawiający
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
M. Skłodowskiej-Curie 24a
15-276 Białystok
Tel.: 831 83 88
Faks:
Adres strony internetowej: www.uskwb.pl

100/2020 - Dostawa rękawic na okres 6 miesięcy

Data publikacji: 20.11.2020, godz. 12:00


Zamawiający, działając w trybie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, informuje że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

Zadanie 1 -
87480,00 zł brutto
Zadanie 2 -
96665,40 zł brutto
Zadanie 3 -
250371,00 zł brutto
Zadanie 4 -
32659,20 zł brutto
Zadanie 5 -
58384,80 zł brutto
Zadanie 6 -
6593,40 zł brutto
Ogłoszenie
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
100-2020 ogłoszenie pdf 179 2020-10-16
Specyfikacja
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
100-2020 SIWZ docx 67 2020-10-16
Załączniki do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
100-2020 formularz oferty elektronicznej xls 149 2020-10-16
100-2020 wzór umowy docx 26 2020-10-16
Arkusz oceny jakościowej doc 127 2020-10-16
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24 2020-10-16
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 58 2020-10-16
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 19 2020-10-16
Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia 2 doc 18 2020-10-16
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 25 2020-10-16
Inne dokumenty
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Informacja z otwarcia ofert doc 22 2020-11-23
100-2020 zmiana ogłoszenia 2 pdf 66 2020-11-18
100-2020 pytania docx 22 2020-11-13
100-2020 zmiana ogłoszenia pdf 68 2020-10-21
100-2020 zmiana terminu docx 16 2020-10-16