Zamawiający
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
M. Skłodowskiej-Curie 24a
15-276 Białystok
Tel.: 831 83 88
Faks:
Adres strony internetowej: www.uskwb.pl

100/2020 - Dostawa rękawic na okres 6 miesięcy

Informacje o zamówieniu
Dostawa rękawic na okres 6 miesięcy
100/2020
Przetarg nieograniczony
Dostawy
2020-11-20 12:00:00
2020-11-20 12:15:00
2021-01-18

: 2020-10-16 09:56:25
: Harackiewicz Emilia