Zamawiający
Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc
Dąbrowa 56A
11-200 Bartoszyce
Tel.: +48 897642002
Faks: +48 897642002
Adres strony internetowej: www.zdpdabrowa.pl

ZDP-DT.343.5.2021 - Wykonanie ścinki pobocza oraz odtworzenie i odmulenie rowów odwadniających na drodze powiatowej nr 1357N Górowo Iławeckie - Babiak od km 2+995 (skrzyżowanie z DP 1523N) do km 6+404 (granica powiatu) o długości 6,409 km
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Data publikacji: 26.03.2021, godz. 11:00


Zamawiający, działając w trybie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, informuje że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

50000,00 zł brutto
Inne dokumenty
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Informacja z otwarcia ofert pdf 448 2021-03-26
Formularz oferty docx 33 2021-03-17
Projekt umowy doc 83 2021-03-17
SST-D_06.03.02a pdf 130 2021-03-17
SST-D_06.04.01 pdf 131 2021-03-17
Zaproszenie do składania ofert w zapytaniu ofertowym docx 58 2021-03-17