Zamawiający
Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc
Dąbrowa 56A
11-200 Bartoszyce
Tel.: +48 897642002
Faks: +48 897642002
Adres strony internetowej: www.zdpdabrowa.pl

ZDP-DT.343.5.2021 - Wykonanie ścinki pobocza oraz odtworzenie i odmulenie rowów odwadniających na drodze powiatowej nr 1357N Górowo Iławeckie - Babiak od km 2+995 (skrzyżowanie z DP 1523N) do km 6+404 (granica powiatu) o długości 6,409 km

Informacje o zamówieniu
Wykonanie ścinki pobocza oraz odtworzenie i odmulenie rowów odwadniających na drodze powiatowej nr 1357N Górowo Iławeckie - Babiak od km 2+995 (skrzyżowanie z DP 1523N) do km 6+404 (granica powiatu) o długości 6,409 km
ZDP-DT.343.5.2021
Uproszczone (pozaustawowe)
Roboty budowlane
2021-03-26 11:00:00
2021-03-26 11:05:00
2021-04-24

: 2021-03-17 13:09:38
: Kocisz Agnieszka