Zamawiający
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
M. Skłodowskiej-Curie 24a
15-276 Białystok
Tel.: 831 83 88
Faks:
Adres strony internetowej: www.uskwb.pl

115/2019 - Dostawa leków
Ogłoszenie
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
ogłoszenie o zamówieniu 115-2019 pdf 226 2020-01-10
Specyfikacja
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 59 2020-01-10
Załączniki do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24 2020-01-10
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 58 2020-01-10
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 19 2020-01-10
Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia 2 doc 18 2020-01-10
Wzór oferty XLS - inne dokumenty xls 205 2020-01-10
wzór umowy doc 103 2020-01-10
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 25 2020-01-10
Zapytania do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
wyjaśnienia SIWZ docx 22 2020-01-16
Inne dokumenty
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Informacja z otwarcia ofert doc 22 2020-01-27