Zamawiający
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
M. Skłodowskiej-Curie 24a
15-276 Białystok
Tel.: 831 83 88
Faks:
Adres strony internetowej: www.uskwb.pl

115/2019 - Dostawa leków

Informacje o zamówieniu
Dostawa leków
115/2019
przetarg nieograniczony
Dostawy
2020-01-24 11:00:00
2020-01-24 11:15:00
60 dni

: 2020-01-10 14:00:30
: Laszkiewicz Ewelina