Zamawiający
Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie,
al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków
Tel.: 617-35-95, 617-33-63
Faks: 617-35-95, 617-33-63
Adres strony internetowej: www.dzp.agh.edu.pl

KC-zp.272-435/19 - dostawa notebooków i tabletu dla WIEiT - KC-zp.272-435/19
Ogłoszenie
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 133 2019-07-16
Specyfikacja
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) dot 67 2019-07-16
Załączniki do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
JEDZ doc 78 2019-07-16
Wzór formularza oferty - dostawy doc 30 2019-07-16
Wzór umowy - dostawy doc 36 2019-07-16
Inne dokumenty
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Informacja z otwarcia ofert doc 24 2019-08-19
espd-request (3) xml 252 2019-07-16