Zamawiający
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
M. Skłodowskiej-Curie 24a
15-276 Białystok
Tel.: 831 83 88
Faks:
Adres strony internetowej: www.uskwb.pl

22/SZ/2019 - Dostawa sprzętu do Zakładu Radiologii, ul. Żurawia 14
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Data publikacji: 05.02.2020, godz. 12:00


Zamawiający, działając w trybie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, informuje że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

2850000,00 zł brutto
Specyfikacja
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 65 2019-12-06
Załączniki do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
A-01_A2+ piwnica pdf 1148 2019-12-06
formularz ofertowy docx 20 2019-12-06
grupa kapitałowa - Zał. nr 4 docx 14 2019-12-06
Jedz Zał. nr 3 docx 38 2019-12-06
opis przedmiotu zamówienia wraz z formularzem cenowym - Zał. nr 1 docx 59 2019-12-06
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia docx 14 2019-12-06
Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia 2 docx 13 2019-12-06
wzór umowy zał. nr 5 i 5a docx 47 2019-12-06
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów docx 27 2019-12-06
Inne dokumenty
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej doc 39 2020-03-12
Informacja z otwarcia ofert doc 20 2020-02-05
zmiana ogłoszenia 3 - opublikowane pdf 69 2020-02-04
przesunięcie terminu składania ofert - nr 3 doc 66 2020-01-31
zmiana ogłoszenia 3 pdf 71 2020-01-31
przesuniecie terminu 2 ogloszenie unijne docx 15 2020-01-20
odpowiedzi nr 2 na pytania i ponowne przesunięcie terminu składania ofert doc 87 2020-01-15
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia docx 16 2020-01-13
odpowiedzi na pytania i przesunięcie terminu składania ofert doc 637 2020-01-09
ogłoszenie o zamówieniu docx 20 2019-12-06