Zamawiający
NARODOWY INSTYTUT KARDIOLOGII
Alpejska 42
04-628 Warszawa
Tel.: 812 04 40
Faks: 812 67 32
e-mail: dh@ikard.pl
Adres strony internetowej: http://www.ikard.pl

ZP.059.2020 - System nawigacji magnetycznej z wyposażeniem
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Data publikacji: 30.10.2020, godz. 09:00


Zamawiający, działając w trybie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, informuje że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

15000000,00 zł brutto
Inne dokumenty
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
ZP_059_2020_wybor pdf 362 2020-11-05
ZP_059_2020_otw pdf 312 2020-10-30
ZP_059_2020_wyja_nienia SIWZ(01) pdf 1525 2020-10-21
ZP.059.2020- ogłoszenie o zamówieniu i SIWZ zip 12067 2020-09-23