Zamawiający
NARODOWY INSTYTUT KARDIOLOGII
Alpejska 42
04-628 Warszawa
Tel.: 812 04 40
Faks: 812 67 32
e-mail: dh@ikard.pl
Adres strony internetowej: http://www.ikard.pl

ZP.059.2020 - System nawigacji magnetycznej z wyposażeniem

Informacje o zamówieniu
System nawigacji magnetycznej z wyposażeniem
ZP.059.2020
przetarg nieograniczony
Dostawy
2020-10-30 09:00:00
2020-10-30 09:30:00
2020-12-28

: 2020-09-23 09:33:22
: Kolasiński Michał