Zamawiający
Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych
Piramowicza 32
47-200 Kędzierzyn-Koźle
Tel.: +48 77 4034451
Faks: 4034451
Adres strony internetowej: www.kedzierzynkozle.pl

ZP.271.1.26.2022.KM - Zakup sprzętu komuterowego i oprogramowania
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Data publikacji: 04.04.2022, godz. 12:00


Zamawiający, działając w trybie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, informuje że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

13310,00 zł brutto
Ogłoszenie
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu_BZP pdf 149 2022-03-25
Specyfikacja
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
SWZ_Specyfikacja warunków zamówienia-sig pdf 982 2022-03-25
Załączniki do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
PPU_Projektowane postanowienia umowy pdf 288 2022-03-25
Zalącznik nr 1A_Szczegółowa specyfikacja dostaw wraz z cenami jednostkowymi xlsx 17 2022-03-25
Załączniki so SWZ_edytowalne docx 26 2022-03-25
Zmiany specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Zmiany SWZ_ 31.03.2022r. pdf 191 2022-03-31
Inne dokumenty
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Informacja z otwarcia ofert_04.04.2022-sig pdf 498 2022-04-04