Zamawiający
NARODOWY INSTYTUT KARDIOLOGII
Alpejska 42
04-628 Warszawa
Tel.: 812 04 40
Faks: 812 67 32
e-mail: dh@ikard.pl
Adres strony internetowej: http://www.ikard.pl

ZP.065.2019 - Dostawa wyrobów medycznych
Ogłoszenie
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
ZP_065_19_Ogloszenie_o_zamowieniu pdf 477 2019-07-29
Specyfikacja
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
ZP_065_19_SIWZ pdf 12534 2019-07-29
Załączniki do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
ZP_065_19_ Zalacznik_ Nr2_do_SIWZ_Opis_Przedmiotu_Zamówienia doc 212 2019-07-29
ZP_065_19_Zalacznik_Nr1 _do_SIWZ_wzor_oferty xls 712 2019-07-29
ZP_065_19_Zalacznik_Nr3_do_SIWZ_JEDZ zip 82 2019-07-29
ZP_065_19_Zalacznik_Nr4_do_SIWZ_Oświadczenie_wykonawcy_o_przynależności_albo docx 24 2019-07-29
ZP_065_19_Zalacznik_Nr5_do_SIWZ_Oświadczenie_o_braku_podstaw_wykluczenia docx 18 2019-07-29
ZP_065_19_Zalacznik_Nr6_do_SIWZ_wzor_umowy_dostawa doc 106 2019-07-29
ZP_065_19_Zalacznik_Nr7_do_SIWZ _wzor_umowy_ depozytowej doc 145 2019-07-29
ZP_065_19_Zalacznik_Nr8_do_SIWZ_ wzor_ umowy_ depozyt_ z_ dzierżawą doc 165 2019-07-29
Zmiany specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
ZP_065_19 _Ogloszenie_ o_ zmianie_ ogloszenia pdf 68 2019-08-30
ZP_065_19_Zmiana_treści_SIWZ_ (3)_podpisTB pdf 557 2019-08-27
ZP_065_2019_ Wyjasnienie_ i_ zmiana_ tresci_ SIWZ_podpisTB pdf 820 2019-08-21
ZP_065_19_Zmiana_tresci_SIWZ_01 zip 383 2019-08-02
Inne dokumenty
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
ZP_065_19_Informacja_ z_otwarcia_ofert_podpisTB pdf 537 2019-09-06