Zamawiający
NARODOWY INSTYTUT KARDIOLOGII
Alpejska 42
04-628 Warszawa
Tel.: 812 04 40
Faks: 812 67 32
e-mail: dh@ikard.pl
Adres strony internetowej: http://www.ikard.pl

ZP.065.2019 - Dostawa wyrobów medycznych

Informacje o zamówieniu
Dostawa wyrobów medycznych
ZP.065.2019
przetarg nieograniczony
Dostawy
2019-09-04 10:00:00
2019-09-04 11:00:00
60 dni

: 2019-07-29 14:11:18
: Korduszewska Małgorzata