Zamawiający
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
M. Skłodowskiej-Curie 24a
15-276 Białystok
Tel.: 831 83 88
Faks:
Adres strony internetowej: www.uskwb.pl

42/2020 - Dostawa leku Paricalcitol
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Data publikacji: 22.04.2020, godz. 11:00


Zamawiający, działając w trybie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, informuje że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

82330,00 zł brutto
Ogłoszenie
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
42-2020 ogłoszenie o zamówieniu pdf 126 2020-04-09
Specyfikacja
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna docx 59 2020-04-09
Załączniki do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24 2020-04-09
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 58 2020-04-09
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 19 2020-04-09
Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia 2 doc 18 2020-04-09
Wzór oferty XLS 42-2020 xls 63 2020-04-09
wzór umowy doc 103 2020-04-09
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 25 2020-04-09
Inne dokumenty
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Informacja z otwarcia ofert doc 20 2020-04-22
42-2020 modyfikacja SIWZ docx 20 2020-04-15
wyjaśnienia SIWZ docx 23 2020-04-15