Zamawiający
Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych
Piramowicza 32
47-200 Kędzierzyn-Koźle
Tel.: +48 77 4034451
Faks: 4034451
Adres strony internetowej: www.kedzierzynkozle.pl

ZP.271.1.27.2023.AJ - Przebudowa i rozbudowa ul. Kościelnej i ul. Zaścianek w Kędzierzynie-Koźlu
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Data publikacji: 05.04.2023, godz. 11:45


Zamawiający, działając w trybie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, informuje że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

2000000,00 zł brutto
Ogłoszenie
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu nr 2023.BZP 00138434.01 pdf 180 2023-03-16
Zmiany treści ogłoszenia
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2023.BZP 00159737.01 pdf 39 2023-03-31
Specyfikacja
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
ZP.271.1.27.2023.AJ SWZ-sig pdf 839 2023-03-16
Załączniki do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
BIOZ pdf 11057 2023-03-16
Branża drogowa 7z 22291 2023-03-16
Branża elektroenergetyczna 7z 12572 2023-03-16
Branża sanitarna 7z 14914 2023-03-16
Branża teletechniczna 7z 2973 2023-03-16
Ppoz 2022 7z 2978 2023-03-16
Projekt docelowej OR 7z 6209 2023-03-16
Projekt podziałów 7z 4018 2023-03-16
Projekt zieleni 7z 1940 2023-03-16
Przedmiar 7z 1348 2023-03-16
Uzgodnienia pdf 20483 2023-03-16
Warunki dla wszystkich znaków drogowych docx 18 2023-03-16
Wymagania dla kabli i przewodów pdf 804 2023-03-16
Wytyczne kształtowania zieleni pdf 6442 2023-03-16
załącznik nr 3 do SWZ - PPU docx 91 2023-03-16
załączniki do SWZ - wersja edytowalna docx 83 2023-03-16
ZJAZD 7z 10499 2023-03-16
Zapytania do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Wyjaśnienia i modyfikacje treści SWZ z 31.03.2023r-sig pdf 578 2023-03-31
Inne dokumenty
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Informacja z otwarcia ofert 05.04.2023r-sig pdf 406 2023-04-05