Zamawiający
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
Ceramiczna 1
22-100 Chełm
Tel.: 562 32 54
Faks: 562 32 47
Adres strony internetowej: www.szpital.chelm.pl

ZP 3311/28/2019 - Zakup i sukcesywne dostawy produktów farmaceutycznych - różnych produktów leczniczych
Inne dokumenty
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
2019-OJS124-302274-pl pdf 874 2019-07-01
2019-OJS188-457138-pl o udzieleniu pdf 1167 2019-09-30
Informacja dla Wykonawców doc 681 2019-07-31
Informacja z otwarcia ofert pdf 206 2019-08-20
Modyfikacja treści SIWZ pdf 88 2019-07-31
Modyfikacja treści SIWZ 3 pdf 172 2019-08-02
Modyfikacja treści SIWZ 4 pdf 75 2019-08-02
Opublikowane sprostowanie pdf 60 2019-08-07
Powiadomienie o unieważnieniu cz. 5,45,55,56,57 pdf 112 2019-09-03
Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pdf 238 2019-09-12
pytania i odpowiedzi - 1. pdf 194 2019-07-08
pytania i odpowiedzi - 2 pdf 193 2019-07-08
pytania i odpowiedzi - 3 pdf 189 2019-07-10
pytania i odpowiedzi - 4 pdf 191 2019-07-12
pytania i odpowiedzi - 7 pdf 186 2019-07-15
pytania i odpowiedzi - 8 pdf 174 2019-07-15
pytanie 5 pdf 223 2019-07-15
pytanie 6 pdf 195 2019-07-15
SIWZ zip 1561 2019-07-01
Sprostowanie do informacji z otwarcia ofert pdf 163 2019-08-20
sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu pdf 80 2019-07-31
Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu 2 pdf 72 2019-08-02
Załącznik nr 1 po modyfikacji pakietu nr 1 xls 770 2019-07-31
Załącznik nr 1 Wzór oferty XLS po modyfikacji pakietu 35 pdf 436 2019-07-12
Załącznik nr 1 Wzór oferty XLS po modyfikacji pakietu 35 xls 708 2019-07-12