Zamawiający
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
Ceramiczna 1
22-100 Chełm
Tel.: 562 32 54
Faks: 562 32 47
Adres strony internetowej: www.szpital.chelm.pl

ZP 3311/28/2019 - Zakup i sukcesywne dostawy produktów farmaceutycznych - różnych produktów leczniczych

Informacje o zamówieniu
Zakup i sukcesywne dostawy produktów farmaceutycznych - różnych produktów leczniczych
ZP 3311/28/2019
przetarg nieograniczony
Dostawy
2019-08-20 09:00:00
2019-08-20 09:00:00
60 dni

: 2019-07-01 09:47:38
: Kaźmieruk Alicja