Zamawiający
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
Ceramiczna 1
22-100 Chełm
Tel.: 562 32 54
Faks: 562 32 47
Adres strony internetowej: www.szpital.chelm.pl

Roboty budowlane
Brak ogłoszeń
Dostawy
Sygnatura Temat Termin składania
ZP 3311/14/2020 Dostawa stymulatorów jedno i dwujamowych i resynchronizujących oraz defibrylatorów wszczepialnych 2020-05-26 09:00:00
Usługi
Sygnatura Temat Termin składania
ZP 3311/31//2020 Odbiór, transport oraz unieszkodliwianie odpadów medycznych 2020-07-09 09:00:00