Zamawiający
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
Ceramiczna 1
22-100 Chełm
Tel.: 562 32 54
Faks: 562 32 47
Adres strony internetowej: www.szpital.chelm.pl

Roboty budowlane
Sygnatura Temat Termin składania
ZP 3311/xxx/2018 Dostawa sprzętu do elektrofizjologii i ablacji 2018-08-23 12:00:00