Zamawiający
Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ
Szpitalna 19
85-826 Bydgoszcz
Tel.: 3709124
Faks: 3709125
Adres strony internetowej: www.szpital.bydgoszcz.pl

DZP-270-30-2020 - Usługa farmaceutyczna polegająca na sporządzaniu mieszanin do żywienia pozajelitowego
Specyfikacja
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 239 2020-06-02
Załączniki do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Zał. nr 1 - Formularz oferty doc 66 2020-06-02
Zał. nr 2a - opis przedmiotu zamówienia doc 40 2020-06-02
Zał. nr 2b - formularz cenowy xls 44 2020-06-02
Zał. nr 3 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 54 2020-06-02
Zał. nr 4 Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 48 2020-06-02
Zał. nr 5 - istotne postanowienia umowy doc 103 2020-06-02
Zał. nr 5a - umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych (wzór) doc 47 2020-06-02
Zał. nr 6 Oświadczenie o zatrudnianiu osób na podstawie umowy o pracę doc 32 2020-06-02
Zał. nr 7 Zasady środowiskowe dla firm zewnętrznych doc 73 2020-06-02
Zmiany specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 25 2020-06-03
Inne dokumenty
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Informacja z otwarcia ofert doc 26 2020-06-10
Zał. nr 5a - umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych - MODYFIKACJA doc 49 2020-06-03
ogłoszenie o zamówieniu pdf 395 2020-06-02