Zamawiający
Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ
Szpitalna 19
85-826 Bydgoszcz
Tel.: 3709124
Faks: 3709125
Adres strony internetowej: www.szpital.bydgoszcz.pl

DZP-270-30-2020 - Usługa farmaceutyczna polegająca na sporządzaniu mieszanin do żywienia pozajelitowego

Informacje o zamówieniu
Usługa farmaceutyczna polegająca na sporządzaniu mieszanin do żywienia pozajelitowego
DZP-270-30-2020
przetarg nieograniczony
Usługi
2020-06-10 11:00:00
2020-06-10 11:30:00
30 dni

: 2020-06-02 15:35:51
: Kupczyk Tomasz