Zamawiający
NARODOWY INSTYTUT KARDIOLOGII
Alpejska 42
04-628 Warszawa
Tel.: 812 04 40
Faks: 812 67 32
e-mail: dh@ikard.pl
Adres strony internetowej: http://www.ikard.pl

ZP.079.2020 - Dostawa sprzętu medycznego

Data publikacji: 27.01.2021, godz. 09:00


Zamawiający, działając w trybie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, informuje że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

Zadanie 1 -
16848,00 zł brutto
Zadanie 2 -
2300,40 zł brutto
Zadanie 3 -
5940,00 zł brutto
Zadanie 4 -
38232,00 zł brutto
Zadanie 5 -
3240,00 zł brutto
Zadanie 6 -
40905,00 zł brutto
Zadanie 7 -
10260,00 zł brutto
Zadanie 8 -
16524,00 zł brutto
Zadanie 9 -
2268,00 zł brutto
Zadanie 10 -
4752,00 zł brutto
Zadanie 11 -
35802,00 zł brutto
Zadanie 12 -
2376,00 zł brutto
Zadanie 13 -
467640,00 zł brutto
Zadanie 14 -
98550,00 zł brutto
Zadanie 15 -
179280,00 zł brutto
Zadanie 16 -
19440,00 zł brutto
Zadanie 17 -
37584,00 zł brutto
Zadanie 18 -
32400,00 zł brutto
Inne dokumenty
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
ZP_079_2020_wybor(dotyczy cz.1) pdf 458 2021-04-13
ZP_079_2020_uniewa_nienie_cz_11 pdf 439 2021-03-31
ZP_079_2020_wbor(cz.3) pdf 441 2021-03-17
ZP_079_2021_wybor(12, 15, 16) pdf 507 2021-02-25
ZP_079_2020_wbor(cz.1) pdf 577 2021-02-23
ZP_079_2020_otw pdf 591 2021-01-28
ZP.079.2020- ogłoszenie nr 2021-007254 o zmianie ogłoszenia pdf 72 2021-01-25
ZP_079_2020_sprostowanie_wyjasnienia_SIWZ pdf 502 2021-01-20
ZP_079_2020_wyjasnienia_i _zmiana_SIWZ pdf 1700 2021-01-18
ZP.0792020- Ogłoszenie o zamówieniu wraz z SIWZ zip 4815 2020-12-18