Zamawiający
NARODOWY INSTYTUT KARDIOLOGII
Alpejska 42
04-628 Warszawa
Tel.: 812 04 40
Faks: 812 67 32
e-mail: dh@ikard.pl
Adres strony internetowej: http://www.ikard.pl

ZP.079.2020 - Dostawa sprzętu medycznego

Informacje o zamówieniu
Dostawa sprzętu medycznego
ZP.079.2020
przetarg nieograniczony
Dostawy
2021-01-27 09:00:00
2021-01-27 09:05:00
2021-03-27

: 2020-12-18 09:13:52
: Kolasiński Michał