Zamawiający
Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ
Szpitalna 19
85-826 Bydgoszcz
Tel.: 3709124
Faks: 3709125
Adres strony internetowej: https://www.szpital.bydgoszcz.pl

DZP-270-32-2020 - Zakup materiałów dla Zakładu Hemodynamiki

Data publikacji: 24.06.2020, godz. 11:00


Zamawiający, działając w trybie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, informuje że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

Zadanie 1 -
46980,00 zł brutto
Zadanie 2 -
58590,00 zł brutto
Zadanie 3 -
4924,80 zł brutto
Zadanie 4 -
27000,00 zł brutto
Zadanie 5 -
1782,00 zł brutto
Zadanie 6 -
17280,00 zł brutto
Zadanie 7 -
36720,00 zł brutto
Zadanie 8 -
3564,00 zł brutto
Zadanie 9 -
10260,00 zł brutto
Zadanie 10 -
513,00 zł brutto
Zadanie 11 -
112,32 zł brutto
Zadanie 12 -
158760,00 zł brutto
Zadanie 13 -
81000,00 zł brutto
Zadanie 14 -
21006,00 zł brutto
Zadanie 15 -
12960,00 zł brutto
Zadanie 16 -
5140,80 zł brutto
Zadanie 17 -
526,50 zł brutto
Zadanie 18 -
216,00 zł brutto
Zadanie 19 -
10682,00 zł brutto
Zadanie 20 -
23490,00 zł brutto
Specyfikacja
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 297 2020-06-09
Załączniki do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Zał. nr 1 Wzór oferty na dostawy doc 101 2020-06-09
Zał. nr 2 Specyfikacja asortymentowo -cenowa xlsx 25 2020-06-09
Zał. nr 3 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 54 2020-06-09
Zał. nr 4 Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 48 2020-06-09
Zał. nr 5 Istotne postanowienia umowy doc 94 2020-06-09
Zał. nr 6 Zasady Środowiskowe Dla Firm Zewnętrznych doc 72 2020-06-09
Zapytania do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Wyjaśnienie treści SIWZ doc 75 2020-06-18
Wyjaśnienie treści SIWZ 2 doc 34 2020-06-18
Inne dokumenty
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Informacja z otwarcia ofert doc 128 2020-06-25
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf 307 2020-06-17
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 27 2020-06-17
ogłoszenie o zamówieniu pdf 458 2020-06-09