Zamawiający
Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy
Szpitalna 19
85-826 Bydgoszcz
Tel.: 3709124
Faks: 3709125
Adres strony internetowej: https://www.ewsm.org/

DZP-270-32-2020 - Zakup materiałów dla Zakładu Hemodynamiki
Zgłoś udział w postępowaniu

Informacje o zamówieniu
Zakup materiałów dla Zakładu Hemodynamiki
DZP-270-32-2020
Przetarg nieograniczony
Dostawy
2020-06-24 11:00:00
2020-06-24 11:30:00
2020-07-23

: 2020-06-09 11:58:26
: Kupczyk Tomasz