Zamawiający
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
M. Skłodowskiej-Curie 24a
15-276 Białystok
Tel.: 831 83 88
Faks:
Adres strony internetowej: www.uskwb.pl

11/2023 - Dostawa leków

Data publikacji: 17.02.2023, godz. 12:00


Zamawiający, działając w trybie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, informuje że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

Zadanie 1 -
28633,00 zł brutto
Zadanie 2 -
7882,00 zł brutto
Zadanie 3 -
8748,00 zł brutto
Zadanie 4 -
413,00 zł brutto
Zadanie 5 -
8910,00 zł brutto
Zadanie 6 -
34217,00 zł brutto
Zadanie 7 -
26520,00 zł brutto
Zadanie 8 -
97533,00 zł brutto
Zadanie 9 -
70978,00 zł brutto
Zadanie 10 -
69336,00 zł brutto
Zadanie 11 -
274622,00 zł brutto
Zadanie 12 -
350298,00 zł brutto
Zadanie 13 -
12249,00 zł brutto
Zadanie 14 -
106528,00 zł brutto
Zadanie 15 -
2246,00 zł brutto
Zadanie 16 -
42930,00 zł brutto
Zadanie 17 -
157140,00 zł brutto
Zadanie 18 -
395280,00 zł brutto
Zadanie 19 -
256543,00 zł brutto
Zadanie 20 -
17323,00 zł brutto
Zadanie 21 -
5486,00 zł brutto
Zadanie 22 -
912,60 zł brutto
Zadanie 23 -
243,00 zł brutto
Zadanie 24 -
27157,00 zł brutto
Zadanie 25 -
517687,00 zł brutto
Zadanie 26 -
784728,00 zł brutto
Zadanie 27 -
113254,00 zł brutto
Zadanie 28 -
98280,00 zł brutto
Zadanie 29 -
359157,00 zł brutto
Zadanie 30 -
303847,00 zł brutto
Zadanie 31 -
38707,00 zł brutto
Zadanie 32 -
1006560,00 zł brutto
Zadanie 33 -
141696,00 zł brutto
Zadanie 34 -
63,00 zł brutto
Zadanie 35 -
66528,00 zł brutto
Zadanie 36 -
1329966,00 zł brutto
Zadanie 37 -
2399382,00 zł brutto
Zadanie 38 -
668396,00 zł brutto
Zadanie 39 -
28598,00 zł brutto
Zadanie 40 -
16502,00 zł brutto
Zadanie 41 -
4115,00 zł brutto
Zadanie 42 -
3664,00 zł brutto
Zadanie 43 -
153371,00 zł brutto
Zadanie 44 -
1230682,00 zł brutto
Zadanie 45 -
1268373,00 zł brutto
Zadanie 46 -
585230,00 zł brutto
Zadanie 47 -
243778,00 zł brutto
Zadanie 48 -
258727,00 zł brutto
Zadanie 49 -
1676214,00 zł brutto
Zadanie 50 -
53622,00 zł brutto
Zadanie 51 -
25110,00 zł brutto
Zadanie 52 -
57521,00 zł brutto
Zadanie 53 -
2484,00 zł brutto
Zadanie 54 -
5476,00 zł brutto
Zadanie 55 -
155520,00 zł brutto
Zadanie 56 -
5004720,00 zł brutto
Zadanie 57 -
285984,00 zł brutto
Zadanie 58 -
1646730,00 zł brutto
Zadanie 59 -
713362,00 zł brutto
Zadanie 60 -
7757,00 zł brutto
Zadanie 61 -
356197,00 zł brutto
Zadanie 62 -
1612386,00 zł brutto
Zadanie 63 -
522720,00 zł brutto
Zadanie 64 -
2344622,00 zł brutto
Zadanie 65 -
417766,00 zł brutto
Zadanie 66 -
511824,00 zł brutto
Zadanie 67 -
565173,00 zł brutto
Zadanie 68 -
2511821,00 zł brutto
Zadanie 69 -
1599042,00 zł brutto
Zadanie 70 -
325182,00 zł brutto
Zadanie 71 -
267560,00 zł brutto
Zadanie 72 -
287401,00 zł brutto
Zadanie 73 -
1921903,00 zł brutto
Zadanie 74 -
1755054,00 zł brutto
Zadanie 75 -
2148027,00 zł brutto
Zadanie 76 -
1069378,00 zł brutto
Zadanie 77 -
713513,00 zł brutto
Zadanie 78 -
428539,00 zł brutto
Zadanie 79 -
736646,00 zł brutto
Zadanie 80 -
1251936,00 zł brutto
Zadanie 81 -
4778600,00 zł brutto
Ogłoszenie
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) pdf 986 2023-01-17
Zmiany treści ogłoszenia
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Zmiana ogłoszenia pdf 66 2023-02-10
Specyfikacja
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 55 2023-01-17
Załączniki do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej docx 16 2023-01-17
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 58 2023-01-17
Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu wstępnym (procedura pełna) doc 28 2023-01-17
Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby (procedura pełna) doc 29 2023-01-17
Oświadczenie wykonawcy dotyczące odrębnych przesłanek wykluczenia (procedura pełna) doc 32 2023-01-17
Wzór oferty XLS - wymagane dokumenty xls 851 2023-01-17
Wzór umowy doc 120 2023-01-17
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 25 2023-01-17
Zapytania do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura pełna) cz. 2 docx 15 2023-02-10
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura pełna) docx 28 2023-02-08
Inne dokumenty
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Informacja z otwarcia ofert (pakiety) doc 30 2023-02-20
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert - wyjaśnienia SWZ (procedura pełna) docx 16 2023-02-10