Zamawiający
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
M. Skłodowskiej-Curie 24a
15-276 Białystok
Tel.: 831 83 88
Faks:
Adres strony internetowej: www.uskwb.pl

11/2023 - Dostawa leków

Informacje o zamówieniu
Dostawa leków
11/2023
Przetarg nieograniczony
Dostawy
2023-02-17 12:00:00
2023-02-17 12:15:00
2023-03-03 09:00:00
2023-03-03 09:15:00
2023-06-16

: 2023-01-17 11:35:59
: Jakimowicz Urszula