Zamawiający
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
M. Skłodowskiej-Curie 24a
15-276 Białystok
Tel.: 831 83 88
Faks:
Adres strony internetowej: www.uskwb.pl

103/2022 - Modernizacja i dostosowanie pomieszczeń bloku porodowego
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Data publikacji: 24.10.2022, godz. 12:00


Zamawiający, działając w trybie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, informuje że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

487900,00 zł brutto
Ogłoszenie
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
103-2022 ogłoszenie pdf 131 2022-10-10
Specyfikacja
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
103-2022 SWZ docx 59 2022-10-10
Załączniki do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Załącznik nr 1 Formularz ofertowo - cenowy docx 26 2022-10-10
Załącznik nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia docx 33 2022-10-10
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu wa docx 30 2022-10-10
Załącznik nr 4 - Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby - jeśli dotyczy docx 26 2022-10-10
Załącznik nr 5 - Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby - jeśli dotyc docx 29 2022-10-10
Załącznik nr 6 - Wykaz robót budowlanych doc 38 2022-10-10
Załącznik nr 7 - Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w docx 23 2022-10-10
Załącznik nr 8 - Wzór umowy docx 38 2022-10-10
Inne dokumenty
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
103-2022 informacja z otwarcia ofert docx 22 2022-10-24