Zamawiający
Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy
Szpitalna 19
85-826 Bydgoszcz
Tel.: 3709124
Faks: 3709125
Adres strony internetowej: https://www.ewsm.org/

DZP-270-37-2021 - Usługa prania bielizny szpitalnej
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Data publikacji: 21.09.2021, godz. 11:00


Zamawiający, działając w trybie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, informuje że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

380000,00 zł brutto
Ogłoszenie
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 109 2021-09-10
Zmiany treści ogłoszenia
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf 41 2021-09-16
Specyfikacja
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
SWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 69 2021-09-10
Załączniki do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Zał. nr 1 - Formularz oferty doc 54 2021-09-10
Zał. nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia doc 232 2021-09-10
Zał. nr 3 - Oświadczenie o zatrudnianiu osób na umowę o pracę doc 33 2021-09-10
Zał. nr 4 - Wykaz dostaw lub usług (1) doc 37 2021-09-10
Zał. nr 5 - Istotne postanowienia umowy doc 313 2021-09-10
Zał. nr 6 -Oświadczenie doc 34 2021-09-10
Zał. nr 7 -Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędn doc 36 2021-09-10
Zał. nr 8 -Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków docx 26 2021-09-10
Zał. nr 9 - Zasady Środowiskowe dla Firm Zewnętrznych docx 48 2021-09-10
Zapytania do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura uproszczona) doc 22 2021-09-16
Inne dokumenty
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty docx 21 2021-09-24
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 18 2021-09-21
Informacja z otwarcia ofert doc 19 2021-09-21
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert - wyjaśnienia SWZ (procedura uproszczona) doc 19 2021-09-16