Zamawiający
Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ
Szpitalna 19
85-826 Bydgoszcz
Tel.: 3709124
Faks: 3709125
Adres strony internetowej: https://www.szpital.bydgoszcz.pl

DZP-270-37-2021 - Usługa prania bielizny szpitalnej

Informacje o zamówieniu
Usługa prania bielizny szpitalnej
DZP-270-37-2021
Tryb podstawowy
Usługi
2021-09-21 11:00:00
2021-09-21 11:30:00
2021-10-20

: 2021-09-10 15:15:21
: Kupczyk Tomasz