Zamawiający
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
M. Skłodowskiej-Curie 24a
15-276 Białystok
Tel.: 831 83 88
Faks:
Adres strony internetowej: www.uskwb.pl

38/2020 - Dostawa narzędzi elektrochirurgicznych i sprzętu jednorazowego użytku do Uniwersyteckiego Centrum Onkologii

Data publikacji: 28.04.2020, godz. 11:00


Zamawiający, działając w trybie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, informuje że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

Zadanie 1 -
278640,00 zł brutto
Zadanie 2 -
9914,40 zł brutto
Zadanie 3 -
158814,00 zł brutto
Zadanie 4 -
19396,80 zł brutto
Zadanie 5 -
51624,00 zł brutto
Zadanie 6 -
24516,00 zł brutto
Załączniki do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24 2020-03-26
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 59 2020-03-26
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 20 2020-03-26
Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia 2 doc 18 2020-03-26
Wzór umowy 38-2020 docx 26 2020-03-26
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 25 2020-03-26
Zapytania do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
38-2020 wyjaśnienia SIWZ docx 25 2020-04-21
Inne dokumenty
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Informacja z otwarcia ofert doc 22 2020-04-28
ogłoszenie o zamówieniu 38-2020 pdf 201 2020-03-26
SIWZ docx 59 2020-03-26
Wzór oferty XLS 38-2020 xls 138 2020-03-26