Zamawiający
Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc
Dąbrowa 56A
11-200 Bartoszyce
Tel.: +48 897642002
Faks: +48 897642002
Adres strony internetowej: www.zdpdabrowa.pl

ZDP-DT.3430.1.2022 - Zakup samochodu ciężarowego
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Data publikacji: 19.01.2022, godz. 11:00


Zamawiający, działając w trybie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, informuje że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

0,00 zł brutto
Ogłoszenie
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 136 2022-01-11
Specyfikacja
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
SWZ pdf 1817 2022-01-11
Załączniki do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Załącznik nr 1 - Formularz oferty docx 43 2022-01-11
Załącznik nr 2 - Wykaz parametrów technicznych docx 36 2022-01-11
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania docx 22 2022-01-11
Załącznik nr 4 - Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postęp docx 20 2022-01-11
Załącznik nr 5 - Oświadczenie Wykonawcy zgodnie z art 117 ust. 4 docx 99 2022-01-11
Załącznik nr 6 - Projekt umowy pdf 899 2022-01-11