Zamawiający
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim
Kleszczelowska 1
17-100 Bielsk Podlaski
Tel.: 85 833 43 70
Faks: 833 43 05
Adres strony internetowej: www.spzoz-bielsk.pl

ZP.261.01.2019 - Dostawa sprzętu i i materiałów jednorazowego użytku
Załączniki do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Załącznik nr 1 - Formularz oferty doc 54 2019-01-09
Załącznik nr 5 - Wzór umowy doc 57 2019-01-09
Załącznik nr 6 – Oświadczenia doc 28 2019-01-09
Załącznik nr 7 - Oświadczenie o dokumentach doc 26 2019-01-09
Zmiany specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 81 2019-01-16
Zapytania do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Odpowiedzi na zapytania pdf 683 2019-02-06
Inne dokumenty
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Informacja z otwarcia ofert doc 165 2019-02-18
Ogłoszenie o zamówieniu 01.2019 pdf 974 2019-01-09
Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty doc 240 2019-04-04
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) 01.2019 doc 393 2019-01-09
Wstępne ogłoszenie o zamówieniu 01.2019 pdf 932 2019-01-07
Załącznik nr 2 – Oświadczenie przynależności lub braku przynależności do gru doc 29 2019-01-09
Załącznik nr 3 - Wykaz dostaw doc 38 2019-01-09
Załącznik nr 4 – Formularz JEDZ doc 231 2019-01-09
Załącznik nr 8 - Opis przedmiotu zamówienia xls 1022 2019-01-09