Zamawiający
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim
Kleszczelowska 1
17-100 Bielsk Podlaski
Tel.: 85 833 43 70
Faks: 833 43 05
Adres strony internetowej: www.spzoz-bielsk.pl

ZP.261.01.2019 - Dostawa sprzętu i i materiałów jednorazowego użytku

Informacje o zamówieniu
Dostawa sprzętu i i materiałów jednorazowego użytku
ZP.261.01.2019
przetarg nieograniczony
Dostawy
2019-02-18 10:00:00
2019-02-18 10:10:00
60 dni

: 2019-01-07 12:35:49
: Wiszniewski Damian