Zamawiający
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim
Kleszczelowska 1
17-100 Bielsk Podlaski
Tel.: 85 833 43 70
Faks: 833 43 05
Adres strony internetowej: www.spzoz-bielsk.pl

Roboty budowlane
Brak ogłoszeń
Dostawy
Sygnatura Temat Termin składania
ZP.261.01.2019 Dostawa sprzętu i i materiałów jednorazowego użytku 2019-02-18 10:00:00
ZP.261.34.2018 Dostawa leków, płynów infuzyjnych oraz materiałów medycznych 2019-02-14 10:00:00
Usługi
Brak ogłoszeń